NetProfil.hu

array(0) { }

Általános Szerződési Feltételek

 • Bevezető

  A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Netprofil Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”), mint a NetProfil honlap és webshop szoftver szolgáltatója (a továbbiakban: „Szoftver”), és a Szolgáltató által bérbeadott tárhelyek szerverének üzemeltetője, valamint a Szoftvert és/vagy a tárhelyet felhasználó ügyfelek (a továbbiakban: „Ügyfél”), jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 • 1. Szolgáltató adatai

  Szolgáltató neve: Netprofil Kft.

  Szolgáltató székhelye: 6230 Soltvadkert, Ifjúság útja 61.

  Szolgáltató adószáma: 29254167-2-03

  Szolgáltató cégjegyzékszáma: 03-09-134959

  Nyilvántartó hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

  Nyilvántartásba vétel: 2021.május.5.

  Szolgáltató központi telefonszáma: +36 70 881 4123

  Szolgáltató e-mail címe: info@netprofil.hu

  Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://netprofil.hu/gdpr

 • 2. Általános rendelkezések

  2.1. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden olyan jogviszonyra, amely a Szolgáltató által kínált Szoftver, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Ügyfél által történő felhasználására és igénybevételére irányul. A Szoftver és a Szoftverhez kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) és azok mindenkori leírása a Szolgáltató honlapján (a továbbiakban: „Honlap”) érhetőek el.

  2.2. Az Ügyfél a Szoftvert és a Szolgáltatásokat kizárólag azok rendeltetésének megfelelően használhatja fel és veheti igénybe.

  2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftvert és a Szolgáltatások működését, tartalmát és funkcióit szükség esetén módosítsa, javítsa, kiegészítse. A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá, hogy a Szoftverhez kapcsolódóan, további funkciókat és szolgáltatáscsomagokat tegyen elérhetővé.

 • 3. Használat

  3.1. Az Ügyfél a Szoftver megvásárlása és jelen ÁSZF elfogadását követően jogosultságot kap a Szoftver használatára.

  3.2. A Szoftver, használata során folyamatos kapcsolatot létesít a Szolgáltató rendszerével a hibák és visszaélések elkerülése érdekében. A Szoftver csak az Ügyfél által bérelt domain névvel alkalmas az üzemelésre.

  3.3. A Szoftver a csomagajánlatokban rögzített funkciók, valamint a megrendelt és megvásárolt egyedi fejlesztések használatát tartalmazza.

  3.4. A Szoftverből egy megvásárolt példány egyszerre csak egy domainen üzemeltethető.

 • 4. Felhasználási feltételek

  4.1. A Szoftver a szerzői jog, a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Az Ügyfél a Szoftver megvásárlásával kizárólag a Szoftver használati jogát szerzi meg. Az Ügyfél a Szoftverhez kapcsolódó további vagyoni jogokat nem birtokol. A Szoftver vonatkozásában a jelen ÁSZF alapján kifejezetten át nem engedett jogokat a Szolgáltató fenntartja.

  4.2. Jelen ÁSZF értelmében a Szoftver megvásárlásával, az Ügyfél élettartamra szóló használati jogot kap a Szoftver használatára. A használati jog (harmadik) személyre át nem ruházható, a Szoftver az Ügyfél által nem értékesíthető, azonban a Megrendelő vállalkozás értékesítése esetén a jogutódlás érvényesíthető és biztosított.

 • 5. Terméktámogatás

  5.1. A Szoftver használatával az Ügyfél az alábbi ingyenes terméktámogatási szolgáltatásban (a továbbiakban: „Terméktámogatás”) részesül.

  a) Ügyfélszolgálat;

  b) Frissítés (javítások, fejlesztések).

  5.1.1. Ügyfélszolgálat A Szolgáltató folyamatosan frissülő súgó szolgáltatást, továbbá telefonos és e-mailes ügyfélszolgálati segítségnyújtást biztosít az Ügyfél részére, a Szoftver Ügyfélszolgálat moduljában megadott elérhetőségeken és rendelkezésre állási időben. Az Ügyfélszolgálati segítségnyújtás a Szoftver használatára vonatkozó tájékoztatásra terjed ki, valamint a Szolgáltató fogadja a Szoftverrel kapcsolatos javaslatokat, hiba- és panaszbejelentéseket. Az Ügyfélszolgálat kizárólag a Szoftverrel kapcsolatos általános és eseti jellegű, telefonon és e-mailben megválaszolható segítségnyújtásra terjed ki. A Szolgáltató vállalja, hogy a hiba- és panaszbejelentések kivizsgálását a beérkezést követő 48 munkaórán belül megkezdi.

  5.1.2. Frissítés és javítás Szolgáltató vállalja, hogy az informatikai rendszerek komplex természetéből, illetve a dinamikusan változó piaci környezetből adódóan a Szoftvert folyamatosan fejleszti, javítja és optimalizálja. A Szolgáltató a szoftverfrissítéseket - a megvásárolt funkciókra vonatkozóan - ingyenesen elérhetővé teszi azon Ügyfeleknek, akik a Szolgáltatónál bérelt webtárhelyen üzemeltetik rendszerüket. Másik szolgáltatónál bérelt tárhelyen elhelyezett rendszereket szolgáltatási díj ellenében, az Ügyfél kérésére frissít a Szolgáltató. Ilyen eseti, vagy rendszeres külső szerveren végzett frissítések díját a frissíteni kívánt funkciók mennyisége és a befektetett munkaóra határozza meg.

  5.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Terméktámogatás részét képező térítésmentes szolgáltatások körét egyoldalúan módosítsa.

 • 6. Felelősség

  6.1. A Szoftver kizárólag olyan módon és célra használható fel, amely az Ügyfél digitális megjelenéséhez, termékei és szolgáltatásai online értékesítéshez szükséges. Ettől eltérő Szoftverhasználat esetén a Szolgáltató az Ügyfelet kizárhatja a Szolgáltatásból, különösen, ha technikai manipuláció, technikai támadás jeleit észleli az adott Ügyfél részéről.

  6.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szoftvert kizárólag a saját felelősségére használhatja, és a Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél Szoftverhasználat során tanúsított magatartásáért.

  6.3. A Szolgáltató nem felel az Ügyfelet ért és a Szoftver használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősséget bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztéséért. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftver helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért.

  6.4. Amennyiben az Ügyfél saját tárhelyén üzemelteti a Szoftvert, kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Szoftverben kezelt adatait a tevékenységéhez és a jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges mértékben, módon és rendszerességgel mentse, archiválja és tárolja.

  6.5. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató szerverén üzemelteti a Szoftvert, a Szolgáltató garantálja az éves 99,9%-os rendelkezésre állást.

  6.6. A Szolgáltató garantálja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz a Szoftver biztonságos üzemelése és széleskörű kompatibilitásának fenntartása érdekében.

  6.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy köteles biztosítani a megfelelő felkészültségű személyzetet a rendszer szakszerű használatához.

 • 7. Webtárhelyszolgáltatás

  7.1. A Szolgáltató az állandó rendelkezésre állás és a hosszútávú, széleskörű kompatibilitás megőrzése érdekében magas színvonalú webtárhelyszolgáltatást nyújt Ügyfeleinek.

  7.2. Szolgáltató cPanel kezelőfelületet biztosít a bérelt tárhelyekhez. A stabilitást CloudLinux szolgáltatással garantálja és minden tárhelycsomaghoz backup biztonsági mentést készít napi rendszerességgel. A biztonsági mentéseket a Szolgáltató 30 napig tárolja a teljes fájlrendszerről, adatbázisokról és a levelezésről, melyek globálisan és egyesével is szükség esetén visszaállíthatók.

  7.3. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az adatok biztonsága érdekében. A legkorszerűbb vírus és támadás elleni rendszereket üzemelteti. A szerver 0-24 Rendszermérnöki felügyelet és emelt szintű monitorozás alatt áll. Bárminemű támadás, üzemzavar, vagy vis maior esetén azonnal megtesszük a szükséges lépéseket. A tárhelyek elérhetősége garantáltan éves 99.9%.

  7.4. A Szolgáltató szervere az ország legnagyobb szerverközpontjában, Budapesten a Victor Hugo utcában üzemel és csatlakozik az ország internet gerinchálózatára 10Gbps internet kapcsolattal, melyből 2Gbps garantált. A szerver áramellátását, redundáns szünetmentes tápegység és 24 órára elegendő üzemanyag készlettel rendelkező deisel aggregátor biztosítja.

  7.5. A bérelt tárhelyekhez a szolgáltató cPanel kezelőfelületet és hozzáférést biztosít az Ügyfélnek. A táhelyen a Szolgáltató által biztosított Szoftveren kívül tárolt adatok törvényességéért és jogszerűségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél által elhelyezett, tárolt, vagy publikált tartalmakért kizárólag az Ügyfél felel.

  7.6. A webtárhelycsomagok havi és éves díjfizetéssel bérelhetők. Havonta történő fizetés esetén a Szolgáltató tárgyhó 1-e és 3.-a között átutalásos számlát állít ki a Szolgáltatásról 8 napos fizetési határidővel. Ha a tárhelybérlés megrendelése eltér ettől az időponttól, akkor az első számla a havidíj arányosan számított tört részét és a következő hónap díját tartalmazza.

  7.7. Éves díjfizetés esetén a Szolgáltató, a megrendelt Szolgáltatás beüzemelésének napján állítja ki átutalásos számláját 8 napos fizetési határidővel. A Szolgáltatási időszak 365 nap. A következő esedékes Szolgáltatási díjat a Szolgáltatási időszak lejárta előtt 15 nappal, 8 napos fizetési határidővel állítja ki a Szolgáltató.

  7.8. A Szolgáltató lehetőséget biztosít az Ügyfeleknek a tárhelycsomagok közötti váltáshoz. Csomagváltás esetén új havi vagy éves szolgáltatási periódus veszi kezdetét. A Szolgáltató időarányosan jóváírja a már befizetett díjakat és új számlát állít ki az újonnan igénybe vett Szolgáltatásról.

  7.9. A Szolgáltatást bármikor felmondhatja az Ügyfél. Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató véglegesen töröl minden adatot a bérelt tárhelyről. A Szolgáltatás díját nem fizeti vissza a Szolgáltató.

  7.10. Szolgáltató kijelenti, hogy a díjfizetés 7 naptári napot meghaladó elmaradása esetén a Szolgáltatás elérhetőségét felfüggeszti és 30 napos türelmi időszak veszi kezdetét. A türelmi időszak alatt a tárhely tartalmát megőrzi. Ennek leteltével a tárhely tartalma végleges törlésre kerül és a továbbiakban nem állítható vissza.

 • 8. Domain delegálás

  8.1. A Szolgáltató által értékesített Szoftver használatához - természetéből fakadóan - a webtárhely mellett egy domain névre is szükség van. A Szolgáltató által biztosított Szolgáltatások közé tartozik a domain név delegálása, melyet a Szolgáltató viszonteladóként, előfizetéses formában értékesít Ügyfeleinek.

  8.2. Ügyfél tudomásul veszi és magára vonatkozóan kötelező érvényűnek elfogadja a kiválasztott domain név szerinti Szabályzatot, melyet a Nyilvántartó alakított ki és tett közzé.

  8.2.1 Domainregisztrációs Szabályzat .hu domain esetén: https://www.domain.hu/domainregisztracios-szabalyzat/ címen olvasható.

  8.2.2 Az ICANN nyilvántartása alá tartozó közdomainekre vonatkozó szabályzatok aktuális változata elérhető a https://www.icann.org/policy címen.

  8.2.3 További közdomainek esetén a szabályzat aktuális változata a kapcsolódó Nyilvántartó honlapján érhető el.

  8.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Nyilvántartó által kialakított és közzétett szabályok időnként megváltozhatnak. A szabályok változásáról Szolgáltató nem köteles értesíteni Előfizetőt. A szabályok megváltozására tekintettel Ügyfél nem élhet felmondással.

  8.4. Ügyfél felel és jótáll a domain regisztrációs folyamatban megadott Domain-igénylő, Adminisztratív kapcsolattartó és Technikai kapcsolattartó személyekért.

  8.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a domain név regisztrációja érdekében harmadik személyt/szervezetet, közreműködőt vesz igénybe, amelyek magatartását csak korlátozott mértekben tudja meghatározni. Erre tekintettel:

  8.5.1 Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az általa igénybe vett közreműködő által alkalmazott általános szerződési feltételek rendelkezései szerint jár el, ebből következően a közreműködő általános szerződési feltételei kihatnak a Szerződésre is.

  8.5.2 Ügyfél köteles együttműködni Szolgáltatóval a közreműködő előtti eljárás során, így különösen Szolgáltató felhívására minden, az eljáráshoz szükséges adatot haladéktalanul Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, valamennyi szükséges nyilatkozatot megtenni.

  8.6 Az ÁSZF jogviták rendezésére vonatkozó pontja nem alkalmazható nem .hu felső szintű domain alá tartozó domain név delegálása esetén. Amennyiben a Nyilvántartó az ICANN, az Előfizető a Szerződésből fakadó domain jogviták esetére aláveti magát az ICANN előtt zajló Egységes Vitarendezési Eljárásának (Uniform Dispute Resolution Procedure, http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy), melynek eredményét magára nézve kötelezőnek ismeri el. Egyéb Nyilvántartó esetén az adott Nyilvántartó vitarendezési eljárásának veti magát alá és annak eredményét magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  Ügyfél tudomásul veszi, hogy az eljárás eredményeként a delegálás visszavonására is sor kerülhet.

  8.7 A .hu alá tartozó domain nevek delegálása során Szolgáltató a domain név delegálása iránti igénynek a Nyilvántartóhoz történő benyújtását megelőzően megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján az igény jogszerű-e, illetve megfelel-e a Szabályzatban foglalt feltételeknek. Szolgáltató a vizsgálat eredményéért és az ennek nyomán hozott döntéséért nem vállal felelősséget.

  8.8 Az igény vizsgálata során Szolgáltató jogosult az Ügyfél jogosultságának és személyazonosságának igazolása érdekében dokumentumokat és igazolásokat kérni. Ügyfél ezeket a dokumentumokat és igazolásokat elektronikus levélben köteles eljuttatni a Szolgáltatónak.

  a) magánszemély esetén: aláírt domain regisztrációs lap, nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről, útlevél, letelepedési engedély, a domain végződéstől függően további igazolások.

  b) szervezet estén: cégszerűen aláírt domain regisztrációs lap, a szervezet létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló hatósági határozat, bejegyző végzés, a szervezet nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány), a domain végződéstől függően további igazolások, védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat. Igénylő váltás esetén további igazolások szükségesek a domain névről lemondó féltől is.

  8.9 A Szolgáltatás igénybevételéért Ügyfél – választása szerinti időszakra – előre díjfizetésre köteles. Az Ügyfél által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás alapján.

  8.10 Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 10 nappal Ügyfél részére az esedékes díjról díjbekérőt (proforma számlát) állít ki. Ügyfél az esedékes díjat a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással, vagy külön igénybejelentés alapján készpénzben köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig.

  8.11 Ha a domain hosszabbítás díja nem érkezik meg a fizetési határidőig, Szolgáltató a domaint automatikusan felmondja. Ilyen esetben végződéstől függően, a vonatkozó Szabályzat szerinti türelmi napok számáig van lehetőségek visszaállítást kérni. A visszaállításnak egyes esetekben külön díja és előírása lehet. Amennyiben a visszaállításnak külön díja van, az Ügyfél köteles azt megfizetni. Amennyiben Ügyfél nem fizeti be a visszaállítással összefüggő díjat, Szolgáltató nem köteles a Domain név visszaállítását elvégezni, a domain név felmondott állapotban marad.

  8.12 Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a díjról.

  8.13 Azokban az esetekben, amikor Ügyfél díjvisszatérítésre jogosult domain előfizetése kapcsán, kérésére Szolgáltató az érintett számla kiegyenlítésekor használt fizetési módon és pénznemben végzi a visszatérítést. Szolgáltató az Ügyfél jelzését követően – felmerülő saját költségeinek vagy egyéb kezelési költsége levonása után – 14 napon belül végrehajtja a visszatérítést. A visszatérítés végrehajtásáról Ügyfél e-mailben értesítést kap. A felmerülő kezelési költségről Szolgáltató számlát állít ki.

 • 9. Szerzői jogok

  9.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szoftver felépítése, a Szoftverben található valamennyi szöveges és grafikai tartalom, valamint a Szoftver működésének alapjául szolgáló valamennyi egyéb informatikai megoldás szerzői jogi védelem alá esik.

  9.2. A fenti szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel, nem hasznosíthatók, nem sokszorosíthatók vagy tárolhatók.

 • 10. Titoktartás

  10.1. A Szolgáltató és az Ügyfél kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymás tudomására jutott valamennyi információt, dokumentumot és adatot bizalmasan kezelik. A Szolgáltató és az Ügyfél üzleti titoknak tekintenek a tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik.

  10.2. A Szolgáltató és az Ügyfél üzleti titoknak tekinti különösen az alábbiakat:

  a) a Szoftverrel, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti és/vagy technikai jellegű adatokat;

  b) egymás tevékenységével, rendszereivel, termékeivel és szolgáltatásaival, kutatási és fejlesztési tevékenységével, szellemi alkotásaival, üzleti kapcsolataival és piaci lehetőségeivel, pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információkat;

  c) harmadik személyekkel kapcsolatos, üzleti titoktartás kötelezettsége mellett kezelt és a harmadik személy engedélyével jogszerűen átadott adatok, amelyekhez a Felek szóbeli és írásbeli kapcsolattartás során vagy egyéb módon hozzáférnek vagy hozzáférhetnek.

  10.3. A Szolgáltató és az Ügyfél kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, törvény által védett titoknak minősülő információt és adatot a titoktartás szabályai szerint kezelnek, legalább olyan gondossággal, mintha saját üzleti titkaikról lenne szó. Kötelesek tartózkodni ezen információk más céljaira történő felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a másik fél előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárult.

 • 11. Panaszügyintézés és jogérvényesítés

  11.1. Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével, valamint a Szoftverrel kapcsolatos kifogásait és panaszait – azok jellegétől függően – a Szoftver Ügyfélszolgálati moduljában, vagy a Honlapon megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő. A Szolgáltató a kifogásokra, panaszokra 30 napon belül elektronikus úton válaszol.

  11.2. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

  11.3. Az Ügyfél jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató és az Ügyfél jogvitáik esetére kikötik a magyar bíróságok joghatóságát.

  11.4. A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 • 12. ÁSZF módosítása

  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Ügyfél előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a megvásárolt Szoftver admin felületén elérhető ÁSZF aloldalon tájékoztatja. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően, a Szoftver használatának megkezdésével, vagy használatának folytatásával válnak hatályossá az Ügyféllel szemben.

 • Jelen ÁSZF hatálybalépéséig szerződéskötéskor átadott Általános Szerződési Feltételek dokumentum érvényes minden Ügyfelünk számára.

  Kelt: Soltvadkert, 2023.02.01.

  Hatálybalépés: 2023.03.01.