NetProfil.hu

array(0) { }

Adatkezelési tájékoztató

 • 1. Bevezető

  Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a Netprofil Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) adatkezelési elveit, melyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

  Jelen Adatkezelési tájékoztató elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó EU és magyar jogszabályoknak megfelelően rögzíti az adatok kezelésével eljárásokat, jogokat és kötelezettségeket.

  A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatást adunk! Ha a változtatások hozzájárulást igényelnek, szükség esetén a Szolgálató újra kéri hozzájárulását az adatkezeléshez.

 • 2. Adatkezelő

  Adatkezelő neve: Netprofil Kft.

  Székhelye: 6230 Soltvadkert, Ifjúság útja 61.

  Adószám: 29254167-2-03

  Cégjegyzékszám: 03-09-134959

  Nyilvántartó hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

  Nyilvántartásba vétel: 2021.május.5.

  Email: ugyfelszolgalat@netprofil.hu

  Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://netprofil.hu/gdpr

 • 3. Fogalommeghatározás

  3.1. Személyes adat:
  Olyan adatok, melyek alkalmasak az érintettek közvetlen vagy közvetett módon történő beazonosítására egy vagy több tényező alapján.

  3.2. Adatkezelő:
  Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket meghozza.

  3.3. Adatfeldolgozó:
  Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

  3.4. Címzett:
  Az a természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy közhatalmi szerv, akivel a személyes adatokat közlik.

  3.5. Érintett:
  Bármely természetes személy, aki a kezelt adatok alapján közvetve, vagy közvetlenül azonosítható.

  3.6. Harmadik fél:
  Olyan természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatfeldolgozóval vagy az Adatkezelővel.

  3.7. Ügyfél:
  Olyan érintett, aki igénybe vegyi az Adatkezelő valamely szolgáltatását.

  3.8. Felhasználó:
  Minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, weboldalát meglátogatja.

  3.9. Adatkezelés:
  Az adatokon végzett műveletek összessége. Az adatok gyűjtése, rendszerezése, másolása, törlése, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása.

  3.10. Adatfeldolgozás:
  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzése.

  3.11. Hozzájárulás:
  Az Érintett önkéntes és egyértelmű kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel beleegyezését adja személyes adatok kezeléséhez.

  3.12. Adatvédelmi incidens:
  Olyan biztonsági sérülés, amely a kezelt, tárolt, továbbított adatok megsemmisülésével, elvesztésével, vagy az adatok jogosulatlan kézre kerülésével jár.

  3.13. Tiltakozás:
  Az érintett nyilatkozata, melyben a tárolt, kezelt személyes adatainak tárolását, kezelését kifogásolja, vagy a kezelt adatok törlését kéri.

  3.14. Adattovábbítás:
  Az adatokhoz meghatározott harmadik félnek való hozzáférés biztosítása.

  3.15. Adattörlés:
  Az adatok felismerhetetlenné tétele úgy, hogy az adatok helyreállítása többé nem lehetséges.

 • 4. Alapelvek

  4.1. Személyes adatokat, csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

  4.2. Az adatok gyűjtésére és felhasználására kizárólag az érintett egyértelmű hozzájárulásával kerül sor.

  4.3. Minden esetben csak az adatkezelés céljának megfelelően szükséges adatokat kezelünk.

  4.4. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

  4.5. Az adatkezeléshez biztonságához megfelelő szervezeti intézkedéseket biztosítunk.

 • 5. A kezelt személyes adatok köre

  Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
  Falhasználónév Azonosítás és a regisztráció és a bejelentkezés lehetővé tétele. Az érintett hozzájárulása
  Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos bejelentkezést szolgálja. Az érintett hozzájárulása
  Név Kapcsolattartás Az érintett hozzájárulása
  E-mail cím Kapcsolattartás Az érintett hozzájárulása
  Telefonszám Kapcsolattartás Az érintett hozzájárulása
  Számlázási név és cím Szabályszerű számlázási feladatok ellátása, teljesítésének ellenőrzése. Az érintett hozzájárulása
  Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. Az érintett hozzájárulása
  A regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása. Az érintett hozzájárulása

  5.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  5.2. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált felhasználók és vásárlók, ügyfelek.

  5.3. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetők az érintett törlési kérelme alapján.

  5.4. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

  5.5. A személyes adatokat az Adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5.6. Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  5.7. A Érintettek a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken kezdeményezheti.

 • 6. Cookie-k (sütik) kezelése

  6.1. A weboldalon történő felhasználói műveletek kezeléséhez úgynevezett cookie adatokat használunk. Ezek az azonosítók nem alkalmasak személyes beazonosításra, használatához nem szükséges az Érintett előzetes hozzájárulása.

  6.2. Az érintettek köre, a weboldalt látogató valamennyi felhasználó.

  6.3. Az adatkezelés célja a felhasználó azonosítása és a látogatók nyomon követése.

  6.4. Az adatkezelés időtartama az adatok törlésének időpontja:

  Süti típusa Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
  Munkamenet sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
  Állandó, vagy mentett sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) Az Érintett törléséig.
  Statisztikai sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) 1 hónap - 2 év.

  6.5. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  6.6. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy cookie-k újra törlésre kerüljenek. A cookie-k tiltása a weboldal működését, használatát korlátozhatja bizonyos funkciók tekintetében.

 • 7. Google Ads konverziókövetés használata

  7.1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

  7.2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

  7.3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

  7.4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

  7.5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek.

  7.6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

  7.7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 • 8. Google Analytics szolgáltatás használata

  8.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

  8.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.

  8.3. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen.

  8.4. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja.

 • 9. Hírlevél, DM tevékenység

  9.1. Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

  9.2. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

  9.3. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

  9.4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Kezelt adatok Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
  Név A felhasználó azonosítása. Az érintett hozzájárulása
  E-mail cím Technikai művelet végrehajtása. Az érintett hozzájárulása
  A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása. Az érintett hozzájárulása

  9.5. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

  9.6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

  9.7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 • 10. Az adatkezelés módja és biztonsága

  Az Adatkezelő minden személyes adatot digitálisan tárol és megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést az adatok biztonságos tárolása érdekében.

 • 11. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

  11.1. Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

  11.2. Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

  11.3. Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

  11.4. Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására szerver bérleti szolgáltatást és rendszermérnöki felügyeletet, IT biztonsági szolgáltatást vesz igénybe szerződött parntnerétől.

  11.5. Az adatkezelő viszonteladói szerződés kerein belül értékesít doman neveket, a domain regisztrációhoz szükséges adatokat továbbítja a regisztrátornak.

  11.6. Az adatkezelő a számlázás és könyvelés elősegítésére egyéb szolgáltatókat, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

  11.7. Egyes adatfeldolgozók:

  Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség
  Szerver-szolgáltatás Rackforest Zrt.
  1132 Budapest, Victor Hugo Utca 11. 5. em. B05001.
  info@rackforest.hu
  Domain regisztrátor CSB IT Hosting & Consulting Bt.
  9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.
  domain@awh.hu
  Egyéb adatfeldolgozó (online számlázás) KBOSS.hu Kft. Számlázz.hu
  1031 Budapest, Záhony utca 7.
  www.szamlazz.hu/szamla/ugyfelszolgalat
  Egyéb adatfeldolgozó (könyvelés) BÁNSZERVA NOVUM SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ KFT.
  https://bnovum.hu/
  3933 OLASZLISZKA, SZENT ISTVÁN ÚT 14.
  iroda@bnovum.hu
  Egyéb adatfeldolgozó
  (ügyféladat-tárolás és -kezelés)
  MiniCRM Zrt.
  https://www.minicrm.hu/
  1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
  +36 (1) 999 – 0402
  help@minicrm.hu
 • 11.8. Adattovábbítás harmadik fél részére

  Az Adatkezelő külső adatkezelőkkel működhet együtt a szolgáltatás teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

  Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség
  Fuvarozás GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. info@gls-hungary.com;
  Online fizetés OTP Mobil Szolgáltató Kft.
  1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
 • 12. Az érintett joga

  12.1. A hozzáférés joga:
  Az Érintett jogosult információt kérni az Adatkezelőtől, hogy adatai milyen módon és formában kerülnek felhasználásra, valamint joga van megismerni azokat.

  12.2. A helyesbítéshez való jog Az Érintettnek joga van az Adatkezelő által tárolt személyes adatok helyesbítését kérni.

  12.3. A törléshez való jog:
  Az Érintettnek joga van személyes adatainak törlését kérni. Az adatkezelőnek kötelessége az adatokat törölni, abban az esetben, ha azt jogszabályi kötelezettsége nem tiltja.

  12.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  Az Érintettnek joga van az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak felhasználásának korlátozására, ha az Érintett vitatja az adatok helyességét, illetve az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jobi igények érvényesítéséhez.

  12.5. Az adathordozhatósághoz való jog:
  Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtott adatait géppel olvasható széles körben használt formában megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

  12.6. A tiltakozáshoz való jog:
  Az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon saját személyes adatai kezelése ellen.

 • 13. Jogérvényesítés

  Adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, kérés esetén felkereshető az adatkezelő a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

  Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal az Érintett közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu.

  Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az Érintett a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez is fordulhat jogorvoslatért.

 • 14. Egyéb rendelkezése

  A jelen Adatkezelési tájékoztatóban a magyar jog az irányadó.

  Azon kérdésekre, melyekre a jelen adatkezelési tájékoztató nem nyújt egyértelmű választ a Felhasználó a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől.

Kelt: Soltvadkert, 2021.03.11.

Hatályba lépés: 2021.04.11.